Beg možganov

Beg možganov

V mesecu oktobru sta bila v časniku Delo objavljena članek Milene Zupanič in kolumna Marka Crnkoviča, katerih pogled na enak problem je diametralno nasproten, hkrati pa nam da za misliti. Virus bega možganov, ki razsaja po celotni južni Evropi, sta novinarja osvetlila z vseh možnih strani.  Milena Zupanič, notranja politika Slovenski državljani pospešeno zapuščajo Slovenijo. [...]

Preberi več
Premagajte stres v šoli

Premagajte stres v šoli

PREMAGAJTE STRES V ŠOLI S stresom se danes srečujemo vsi ljudje in se mu ne moremo povsem izogniti. Zmerna količina blažjega stresa je celo koristna, saj ga lahko sprejmemo kot življenjski izziv, kot priložnost, da se osebnostno učvrstimo in se znamo prilagajati. Seveda pa je nekaj posebnega stres v šoli, v vsakodnevnih šolskih situacijah. Raven [...]

Preberi več
Inštrukcije angleščine

Inštrukcije angleščine

Moderna angleščina, včasih imenovana tudi globalni jezik, je dominantni jezik oziroma zahtevani mednarodni jezik pisne ali ustne komunikacije v neštetih sferah našega življenja. Čeprav je angleščina uradni jezik v le 53 državah, je trenutno najbolj pogosto učen tuj jezik z 500 milijonov do 1.8 bilijonov govorcev po vsem svetu. Samo te številke nam jasno povedo, [...]

Preberi več
Inštrukcije nemščine

Inštrukcije nemščine

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti. (Benjamin Franklin) Že od nekdaj velja, da več jezikov znaš, več veljaš. Zgodovinsko-politične okoliščine so v ospredje postavile določene jezike. Sofisticirana diplomacija gre z roko v roki s tekočo francoščino, brez univerzalne angleščine si življenja ne moremo več predstavljati in ne nazadnje, nemški jezik ima svoj primat v gospodarstvu [...]

Preberi več
Inštrukcije matematike

Inštrukcije matematike

Matematika je zelo stara naravoslovna veda, njeno znanje pa uporabljajo številne druge vede. Večini učencev in dijakov se zdi suhoparna in neuporabna veda. Dejstvo je, da se v osnovni in srednji šoli pridobivajo osnovna znanja in tehnike. Njena uporabna vrednost pa se pokaže šele pri študiju naravoslovnih ved. Učni program matematike je zasnovan tako, da [...]

Preberi vec
Matura

Matura

Življenje je kot dolga, skrivnostna reka. Enkrat je mirna, spet drugič polna brzic, vrtincev in nepredvidljivih stvari in dogodkov. In jaz in vi in vsi mi smo čolni, ki plujejo po njej. V vsakem trenutku nas lahko obrne. Prelomnic v življenju je veliko. In vsaka je nekaj posebnega, vsaka zna biti kot vrtinec, ki lahko [...]

Preberi vec
Kultura učenja in izobraževanja

Kultura učenja in izobraževanja

Ker se učenje pogosto pojavlja kot prisila, spodbudi le manjši del velikanskih človekovih potencialov. Zato moramo negativne predstave povezane z učenjem, kot delom izobraževanja in šolanja, korenito spremeniti. Učimo se od rojstva dalje, dokler živimo, učimo se povsod in karkoli, ne le v šoli in ne le šolskih predmetov. Cilj našega učenja ni le pridobiti [...]

Preberi vec
Življenje je učenje

Življenje je učenje

Učenje je danes navzoče povsod, zajema vse položaje, vse okoliščine in priložnosti. Je del življenja in traja vse življenje. Učenje postaja ključna prvina in nosilka razvoja in uspešnosti ter temeljna razsežnost človeškega obstoja, podobna njegovim osnovnim nagonom. Je v nas in nas kot notranja energija sili k dejavnosti. Učenje v izobraževalnem procesu oblikuje otroka za [...]

Preberi vec
Trajno izobraževanje

Trajno izobraževanje

V času hitro razvijajočega sveta je postalo izobraževanje eden najpomembnejših dejavnikov svetovnega napredka. Znanje postaja najmočnejši dejavnik v razvoju posameznika in družbe ter dobiva značaj neprecenljivo dragocenega javnega kapitala z visoko donosnostjo, katerega cena v svetu raste vzporedno z napredkom znanosti in tehnologije. Razvite države lahko svoj razvoj pripišejo predvsem znanju, ki ga imajo njihovi [...]

Preberi vec
Tečaj tujega jezika

Tečaj tujega jezika

Danes je učenje tujih jezikov postalo nepogrešljiv del osebnega komuniciranja in poklicnega dela. Hkrati pa učenje tujih jezikov veča zmožnost našega razumevanja drugih kultur ter poglablja vez z maternim jezikom.

Preberi vec
Priprave na maturo

Priprave na maturo

V centru za inštrukcije Horizont vam nudimo priprave na splošno in priprave na poklicno maturo.

Preberi vec
Popravni izpiti

Popravni izpiti

Naše priprave potekajo pod strokovnim vodstvom izkušenih profesorjev. Vsi naši inštruktorji imajo najmanj visokošolsko izobrazbo iz predmeta, ki ga poučujejo in so strokovno usposobljeni.

Preberi vec
Inštrukcije

Inštrukcije

Inštrukcije in priprave izvajamo za dijake srednjih šol in gimnazij, za učence osnovnih šol, za odrasle, in za študente, tako redne kot izredne.

Preberi vec